Římskokatolická farnost Šaratice poskytuje zázemí pro volnočasové aktivity rodičů a dětí. Toto zázemí se nachází v budově fary a probíhají zde pravidelné i nepravidelné aktivity.


K těm pravidelným patří Klub Sluníčko, ve kterém se dvakrát týdně, vždy ve středu a ve čtvrtek, schází maminky na mateřské dovolené s dětmi předškolního věku.


Každé pondělí bývají Sportovní a míčové hry, které jsou rozdělené do různých věkových kategorií a navštěvují je rodiče s dětmi. Tyto hry se nekonají přímo v budově fary, protože ta není pro tuto aktivitu uzpůsobená, ale v místní tělocvičně, která je vlastnictvím obce.


Každé úterý a středu se konají Společenské hry, které jsou rozděleny na dvě věkové skupiny a schází se zde děti v doprovodu alespoň jednoho rodiče k různým deskovým hrám.


Jednou týdně je pořádáno Společenství rodin, kde se schází rodiče a děti za účelem sociálního začleňování nejmenších dětí do kolektivu a vzájemnému předávání informací o výchově dětí a rodinných vztazích.


K nepravidelným aktivitám patří Velikonoční tvořivé dílny, kde se děti za pomoci rodičů učí plést pomlázku, malují vajíčka a zdobí perníky.

Na závěr školního roku přichází děti s rodiči na Karneval, na kterém se zapojují do spousty soutěží a bohatého doprovodného programu.


Těsně před vánoci probíhá Adventní tvoření, kde si děti s pomocí rodičů tvoří adventní věnce, vyrábí vánoční ozdoby a dekorace z různých zajímavých materiálů.


O vánocích se pořádá Výstava betlémů, které si děti z libovolného materiálu vlastnoručně vyrobí.


Další nepravidelnou akcí rodičů s dětmi je Živý betlém, který je zpestřením vánočních svátků. vánočnímu příběhu o narození Ježíška patří kulisy a kostýmy vyrobené dětmi a maminkami.


V tomto roce se konaly dvě zajímavé přednášky. Ta první s tématem „Prevence sociálního vyloučení“ proběhla v sobotu 6. 4. 2019 v podání pí. Zehnalové. V sobotu 21. 12. 2019 se konala druhá přednáška na téma „Zdravá rodina", kterou přednesla pí. Koutná.


Během roku proběhlo i několik nárazových akcí, do kterých se aktivně zapojily děti a rodiče, např. lampionový průvod, výlet do zoo a na zámek, různé pěší výlety, sportovní a soutěžní odpoledne apod.


Projekt Podpora rodinného života v obci a farnosti Šaratice je finančně podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

                              jmk logo.jpg                                               

Kontakt

Duchovní správa pro obce:
Šaratice, Zbýšov,
Hostěrádky-Rešov,
Kobeřice u Brna
a Vážany nad Litavou

Adresa: Římskokatolická farnost Šaratice Náves 1
683 52 Šaratice                     

IČO: 61729949

R.D. Petr Pavel Severin, O.Praem.

Telefon: +420 776 043 638     email: saratice@dieceze.cz

číslo bankovního účtu farnosti:   256846480/0300

číslo transparentního účtu na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše.               289646725/0300

bližší informace naleznete zde

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

 

www.vira.cz

fond-banner3.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

063046