Ohlášky


POŘAD  BOHOSLUŽEB

farností Kobeřice u Brna, Šaratice a Vážany nad Litavou

 od 7.4.2023 do 14.4.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina a místo

Úmysl

Neděle

7.4.

2. neděle velikonoční

  7.30:  Vážany

Za Jiřího Malého a dar zdraví pro rodinu

  9.00:  Šaratice

Za Václavu a Jiřího Kaloudovy a dvoje rodiče

10.30:  Kobeřice

 

Pondělí 8.4.

Slavnost Zvěstování Páně

 

 

Úterý

9.4.

 

 

 

Středa 10.4.

 

15.00:  Šaratice

Pohřeb paní Ludmily Hladíkové

Čtvrtek 11.4.

Památka sv. Stanislava

17.00:  Kobeřice

 

18.00:  Vážany

Za nemocnou osobu

Pátek 12.4.

 

18.00:  Šaratice

Na poděkování Pánu Bohu za společně prožitá léta, dar zdraví a Boží ochranu

Sobota 13.4.

 

 

 

Neděle 14.4.

3. neděle velikonoční

  7.30:  Vážany

Za živou a zemřelou rodinu Flajzarovu

  9.00:  Šaratice

Za Marii Buchtovou, manžela, dceru Miloslavu a zetě Zdeňka

10.30:  Kobeřice

 

 Společné informace pro všechny tři spravované farnosti:

  • V neděli 14.4. bude v našich farnostech udělována svátost Pomazání nemocných. Mohou ji přijmout věřící starší 60ti let, nebo i mladší, pokud jsou vážně nemocní.
  • Pokud by někdo chtěl návštěvu kněze k nemocným domů, nahlaste je, prosím, v sakristii.

 

Informace pro farnost Šaratice:

  • V pondělí v 17 hodin bude v kostele setkání rodičů a dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání.

 

 

Z důvodu nemoci duchovního správce se ve farních věcech obracejte na pana opata Mariana Rudolfa Kosíka. Mobil: 723 823 342.

 

 Duchovní správa je zajišťována z farnosti Šaratice. Duchovní správce P. Siard Kamil Novotný.

Mobil: + 420 728 283 724, e-mail: saratice@dieceze.cz, web: www.saratice.cz/kostel

 

 

 

 


Jak pulsujeme

Kontakt

Duchovní správa pro:

Farnost Šaratice a k ní přifařené obce Zbýšov a Hostěrádky-Rešov

Farnost Kobeřice u Brna
Farnost Vážany nad Litavou

 

Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost Šaratice Šaratice, Náves 1
683 52                    

IČO: 61729949

 

Správce farností:

P. Siard Kamil Novotný, O. Praem.

Telefon: +420 728 283 724     email: saratice@dieceze.cz

 

Číslo bankovního účtu farnosti:   256846480/0300

číslo transparentního účtu na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše.               289646725/0300

bližší informace naleznete zde

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf

 

www.vira.cz

fond-banner3.jpg

 

 

Jak pulsujeme

Návštěvnost stránek

079012