Ceník služeb a poplatků

Roční příspěvek uživatelů knihovny

Dospělí                                                 20,-

Studenti                                                10,-

Děti                                                      10,-

  

Internet

Veřejný Internet                                    zdarma

 

Sankce za porušení knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy:

zaslání 1. upomínky – po 42 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy      zdarma

zaslání 2. upomínky – po 82 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy      10,-

zaslání 3. upomínky – po 122 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy    25,-

zaslání upomínacího dopisu knihovnou do vlastních rukou po 162 dnech 65,- Kč

 

Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Nové zaevidování při ztrátě  průkazu                                                                              5,-

 

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Vedle náhrady škody účtuje knihovna čtenáři:

a)      výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – za každý dokument          10,-

b)      případné výlohy spojené se soudním vymáháním náhrady škody,

pokud není škoda dobrovolně uhrazena nejméně na 1 žalobu                                 1.000,-