Poprvé do knihovny

 

Výpůjčky:

 • limit výpůjček je 30 titulů
 • výpůjční doba je 2 měsíce

Poplatky:

 • registrační poplatek na každý kalendářní rok, ve kterém čtenář navštíví knihovnu, činí 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti a studenty
 • poplatek z prodlení – 2,- Kč/měsíc a knihu

Rezervace:

 • rezervovat si můžete pouze knihu, která je momentálně vypůjčená jiným čtenářem
 • jakmile bude rezervovaná kniha pro Vás připravena, obdržíte upozornění prostřednictvím SMS zprávy na tel. č., které uvedete v žádosti o rezervaci
 • rezervuje-li si někdo knihu, kterou máte právě půjčenou, obdržíte 6 týdnů po datu vypůjčení knihy upomínku a do 2 týdnů (po obdržení upomínky) jste povinni knihu vrátit do knihovny

Prodloužení:

 • výpůjční lhůta knížky se Vám automaticky prodlouží každou návštěvou knihovny
 • výpůjční doba se Vám prodlouží pouze u knih, které již nejsou rezervovány jiným čtenářem

Služby:

 • meziknihovní výpůjční služba – zprostředkovává výpůjčky knih, které nejsou ve fondu Obecní knihovny Šaratice (obvykle je zajišťována z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově)
 • kopírování – za cenu 2 Kč/stránku A4
 • tisk – za cenu 2 Kč/stránku A4
 • přístup k Internetu – zdarma (uživatelům je k dispozici jeden počítač)