O knihovně

 

Obecní veřejná knihovna v Šaraticích vznikla v budově místní fary roku 1923, ale v průběhu dalších let byla přestěhována do budovy místního kina. Zatímco kino ukončilo svoji produkci v 90. letech, knihovna zde setrvala i nadále. Přestěhována byla až v červnu roku 2006 – opět do budovy fary. Knihovně byly tentokrát vyhrazeny dvě místnosti v přízemí nově zrekonstruované budovy fary.

Knihovna nabízí veřejnosti knihovnické a informační služby, zdarma přístup k Internetu. Žáci mateřské školy i I. stupně školy základní sem chodí na malé exkurze. Pro své čtenáře pořádá knihovna také soutěže a pravidelně připravuje oslavy týdne dětské knihy pro nejmenší.

Knihovna je veřejnosti přístupná dva dny v týdnu (celkem šest hodin).

Dne 11. dubna 2012 byla naše knihovna spolu s několika dalšími vybranými malými knihovnami Jihomoravského kraje oceněna certifikátem Knihovna roku 2011: