Pro slabozraké

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 (24. a 25.5.2019)

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 (24. a 25.5.2019)Datum konání:
9.4.2019

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 – oznámení

     V pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu. V obci Šaratice je volební místnost v budově OÚ Šaratice, 1. patro – Obřadní síň. 

Hlasování probíhá:

  • pátek 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin
  • sobota 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin

 

     Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, případně i cestovním průkazem). Volič, který je občanem jiného členského státu EU prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a dále prokáže, že je na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

     Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:

  • státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději od středy 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. 

     Hlasování mimo volební místnost:

     Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, OÚ Šaratice (tel. 544 22 92 22) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (prosíme o nahlášení nejpozději v sobotu 25.5.2019 do 9.00 hodin, tel. do volební místnosti v Šaraticích: 606 107 503) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zástupci okrskové volební komise takého voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj doma.

Dodání hlasovacích lístků:

     Voliči nejpozději v úterý 21. května 2019 obdrží hlasovací lístky, ve dnech voleb budou hlasovací lístky k dispozici i ve volební místnosti. 

Voličský průkaz:

     O vydání voličského průkazu může požádat volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, tj. ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv okrsku na území České republiky. Za již vydaný voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Podání žádosti o voličský průkaz:

  • žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
  • žádost musí být podána písemně, a to nejpozději osobně do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin u příslušného OÚ dle trvalého pobytu žadatele
  • žádost o vydání voličského průkazu poštou či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce Šaratice (ID DS: cetbbkq) musí být doručena nejpozději do pátku 17. května 2019 do 16.00 hodin
  • žádost musí být podepsána voličem, pokud volič nepodává žádost osobně, tj. zasílá ji poštou nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba, musí být podpis voliče na žádosti úředně ověřen (pro účely uplatnění volebního práva je úřední ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku)

Vydání voličského průkazu:

  • voličský průkaz bude vydán nejdříve ve čtvrtek 9. května 2019 a nejpozději ve středu 22. května 2019 do 16.00 hodin, a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu požádal nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo bude voličský průkaz voliči zaslán poštou do vlastních rukou

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu: Žádost o vydání voličského průkazu - Evropský parlament.doc

  

Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na: www.mvcr.cz v sekci „Volby - volby do Evropského parlamentu“. 

Informace o podmínkách hlasování: