Pro slabozraké

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1

VaK Vyškov - sdělení z pondělí 29.5.2017

Datum konání: 29. 5. 2017 - 31. 5. 2017

VaK Vyškov - sdělení

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov důrazně žádá odběratele vody v období od dnešního dne  až po středu 31.5.2017 včetně o úplný zákaz používání pitné vody na zalévání a napouštění bazénů. Tímto chceme předejít omezení dodávek pitné vody.MUDr. Pikolon dovolená 24.5.-6.6.2017

Datum konání: 24. 5. 2017 - 6. 6. 2017

MUDr. Jan Pikolon oznamuje, že má od středy 24.5.2017 až do úterý 6.6.2017 dovolenou. Ordinace opět od středy 7.6.2017. V akutních případech zastupují MUDr. Víšková v Otnicích a MUDr. Svobodová v Křenovicích.

 FÚ - sdělení pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017

Datum konání: 24. 4. 2017 - 31. 5. 2017

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, Tel.: 542 191 111 

(tisková zpráva)

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

 

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj : 7755-77628621/0710 

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“. 

  1. 4. 2017

JUDr. David Stančík tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00  Brno

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.czDOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MIMIŠKOL. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE S BYDLIŠTĚM V ŠARATICÍCH 2017

Datum konání: 21. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Dotační program děti 2017_ZO schválené podmínky 4 2017.pdf

Dotace děti na rok 2017- žádost.pdf

Dotace děti na rok 2017- žádost.docCykloakce Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví 2017

Datum konání: 18. 4. 2017 - 5. 9. 2017

Cykloakce Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví 2017

DSO Ždánického lesa a Politaví zve všechny nadšence na další ročník cykloakce. Od 18.4.2017 budou na všech úřadech, infocentrech k dispozici zájemcům cylkoprůkazky. Průkazky s razítky ze všech obcí DSO ŽlaP je pak nutné odevzdat v termínu do 5.9.2017 na obecní úřad. Slavnostní vyhodnocení cykloakce proběhne ve čtvrtek 28.9.2017 ve Vážanech nad Litavou.

ZDE:Článek_propagace Cykloakce 2017.docx

ZDE:Cykloakce ŽlaP 2017.pdf

Cykloprůkazky jsou dostupné také ke stažení zde: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politaviFINANČNÍ SPRÁVA-Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Datum konání: 7. 4. 2017 - 31. 5. 2017

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. 

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. 

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

 

JUDr. David Stančík, ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu

Sekce řízení úřadu,Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz, twitter: @fu_jmk

 Zubní oddělení Šaratice - oznámení

Datum konání: 1. 4. 2017

Zubní oddělení Šaratice - oznámení

Upozorňujeme občany, že zubní oddělení Šaratice je od 1. dubna 2017 z technických důvodů až do odvolání mimo provoz.ZJEDNODUŠENÝ JÍZDNÍ ŘÁD PRO OBEC ŠARATICE (11.12.2016 - 9.12.2017)

Datum konání: 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017

Jizdní řád Šaratice - Sokolnice - Brno a opačně 2016_2017.pdf

Jízdní řád Hostěrádky - Rešov - Brno a opačně 2016_2017.pdf

Jizdní řád linka č. 40 Újezd u Brna - Sokolnice - Tuřany - Brno-Úzká a opačně.pdf

Jízdní řád Šaratice - Slavkov u Brna a opačně 2016_2017.pdf

Jízdní řád Šaratice - Vyškov a opačně 2016_2017.pdfJízdní řády IDS JMK: odkaz na web společnosti KORDIS IDS JMK

Datum konání: 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017

http://www.kordis.cz/linky.aspx#1Krajská hygienická stanice Brno - aktuální informace k epidemii infekční žloutenky typu A

Datum konání: 21. 11. 2016

 

Aktuální informace KHS Brno ze dne 21.11.2016 - doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky: KHS Brno - aktuální info žloutenka.pdf

Více informací také na:  www.khsbrno.cz

KHS Brno vydala dne 21.10.2016 tuto aktuální informaci k výskytu žloutenky typu A v našem regionu:

Výskyt žloutenky - aktuální info říjen 2016.pdfNovější 1