Pro slabozraké

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice

Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ ŠaraticeDatum konání:
27.2.2018
Datum ukončení:
29.3.2018

 

 

ZDE ke stažení vyhlášení konkursního řízení:

KONKURS ŘEDITEL ZŠ A MŠ ŠARATICE.pdf

 

K O N K U R S  

   Rada obce Šaratice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky   

Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace

                                                                              

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti 

K přihlášce přiložte: 

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
  7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   1. srpna 2018 

     Platové podmínky se řídí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

     Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete na adresu:

Obecní úřad Šaratice, Náves 83, 683 52 Šaratice, nebo předejte v úředních hodinách na podatelně OÚ Šaratice nejpozději do středy 28. března 2018 do 17.00 hodin, v zalepené obálce označené nápisem „KONKURS – NEOTEVÍRAT“. 

     Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů.  

     Informace o místě, době a způsobu jednání před konkurzní komisí bude zaslána do vlastních rukou uchazeče a zároveň i elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení adresy pro elektronickou komunikaci.           

 

Karel Kalouda – starosta obce Šaratice

Náves 83

683 52 Šaratice

Tel.: 544 22 92 22

Mobil: 725 111 494

e-mail: starosta @saratice.cz

www.saratice.cz

 

Vyvěšeno i na elektronické úřadní desce: 27.02.2018


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.saratice.cz

Registrujte se zde

18. 3. Eduard

Zítra: Josef
Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 421
b) Aktuality
  
 292
c) Kontakty-"Popis úřadu"
  
 607
d) Fotogalerie
  
 570
e) Hlášení obecního rozhlasu, zpravodaje obce
  
 519

Návštěvnost stránek

351653